Hvað er Eurodesk?

36

lönd

38

landsskrifstofur

1638

samstarfsaðilar

1600000

notendur á ári

Eurodesk eru alþjóðleg samtök sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni og voru stofnuð árið 1990. Eurodesk starfar undir Erasmus + og er hlutverk Eurodesk að gera upplýsingar um hreyfanleika í Evrópu aðgengilegar fyrir ungt fólk og þá sem vinna með þeim. Eurodesk vekur athygli á möguleika til náms, starfsþjálfunar og sjálfboðaliðastarfa í samvinnu viðnet innlendra samstarfsaðila sem tengjast yfir 1600 staðbundnum upplýsingaveitum í 36 Evrópulöndum. Eurodesk er aðaluppspretta upplýsinga um Evrópustefnu í málefnum ungmenna ásamt því að hafa upplýsingar um hreyfanleika og tækifæri. Eurodesk svarar fyrirspurnum og veitir leiðsögn fyrir ungt fólk um alla Evrópu. Eurodesk uppfærir og hefur umsjón með efni á Evrópsku ungmennagáttinni og svarar einnig fyrirspurnum sem koma frá gáttinni.   Með Eurodesk starfa yfir 1600 staðbundnar upplýsingaveitur fyrir ungmenni, svokallaða „multipliers“ og sendiherra sem eru svæðisbundin eða staðbundin samtök sem vinna með ungu fólki, veita þeim upplýsingar og ráðleggja þeim um tækifæri erlendis. Þetta geta verið æskulýðsfélög, félagsmiðstöðvar, samtök, sveitarfélög o.fl. en þrátt fyrir fjölbreytni þeirra er kjarninn í verkefnum þeirra sem samstarfsaðilar Eurodesk sá sami. Sendiherrar geta verið fólk eða samtök sem stuðla að dreifingu upplýsinga um Erasmus+ eða hreyfanleikatækifæri án samninga við Eurodesk en nota og miðla upplýsingum frá Eurodesk. Til að tryggja gæði þjónustu í öllum 36 Eurodesk löndunum býður Eurodesk meðlimum sínum góða þjálfun, stuðning og aðgang að upplýsingaþjónustu.

Saga Eurodesk

Sagan hófst árið 1990... Lestu um upphaf Eurodesk (á ensku)!

Skipulag Eurodesk

Eurodesk er stýrt af framkvæmdanefnd (Eurodesk Executive Committee - EEC) sem samanstendur af að minnsta kosti 5 og í mesta lagi 7 meðlimum framkvæmdastjórnarinnar, þar af er einn forseti. Framkvæmdanefndin er yfir tengslaneti Eurodesk og hefur umboð til að skipuleggja þá stefnu sem samtökin eiga að taka en einnig þá starfsemi og herferðir sem samtökin framkvæma bæði í heild og á landsvísu. Aðildarríki framkvæmdanefndarinnar hafa einnig það hlutverk að byggja upp samstarf við önnur samtök og stofnanir, þegar það gagnast Eurodesk. Kynntu þér framkvæmdanefndina (á ensku)
Eurodesk Brussels Link (EBL) er samræmingaraðili netsins og virkar einnig sem framkvæmdastjóri Eurodesk vörumerkisins. Hlutverk þess er að veita stuðning við starfsemi og framkvæmd Eurodesk í mismunandi löndum og auðvelda samskipti um yfirstandandi verkefni bæði innanhúss og gagnvart almenningi. EBL gefur því reglulega út upplýsingar, en hefur einnig frumkvæði að og samræmir kynningarherferðir og verkefni á evrópskum vettvangi sem síðan eru framkvæmdar í Eurodesk löndunum 36. EBL veitir einnig upplýsingar um Evróputækifæri ungmenna frá fyrstu hendi en stendur einnig fyrir tækjum til þjálfunar, upplýsingastjórnunar, gæðamats og samskipta við yfirmenn Eurodesk í hinum ýmsu löndum. EBL styður framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í þróun og viðhaldi evrópsku ungmennagáttarinnar, breytir og uppfærir reglulega evrópskar upplýsingar, metur gæði innlendra miðstöðva Eurodesk og veitir þeim tæknilegan stuðning. Kynntu þér Eurodesk Brussels Link (á ensku)
Landsskrifstofur Eurodesk eru 38 talsins og þar starfa fulltrúar hvers lands við verkefni Eurodesk á landsvísu ásamt því að stuðla að samhæfingu og samvinnu. Landskrifstofur styðja við innlenda samstarfsaðila í skipulagi á viðburðum, auk þess að miðla upplýsingum um málefni ungmenna til þeirra. Á landsvísu hafa fulltrúarnir einnig umsjón með Evrópsku ungmennagáttinni og skipuleggja landsviðburði og herferðir í tengslum við hana. Hlutverk þeirra er einnig að gefa út upplýsingar þegar það á við. Sumir fulltrúarnir eru í reglulegum samskiptum við ungmenni og aðrir eru það ekki. Þetta fer eftir vinnuskipulagi Eurodesk í hverju landi fyrir sig, en í öllum tilvikum svara fulltrúarnir fyrirspurnum sem berast frá ungmennum í þeirra landi. Skoða landsskrifstofur (á ensku)
Samstarfsaðilar Eurodesk eru yfir 1100 í 36 löndum um alla Evrópu. Þeir eru oftast kallaðir multipliers eða margfaldarar og eru yfirleitt staðbundin samtök (t.d. æskulýðsfélög, félagsmiðstöðvar, sveitarfélög) en þrátt fyrir fjölbreytni þeirra er kjarninn í hlutverki þeirra sá sami. Margfaldarar eru einn mikilvægasti þátturinn innan Eurodesk netsins, því þeir eru í samskiptum við ungt fólk augliti til auglitis á viðburðum og í herferðum sem þeir skipuleggja. Margfaldarar sjá til þess að þær upplýsingar um hreyfanleika sem safnað er í Eurodesk netið nái til ungs fólks, sem síðan fær ráðgjöf sem byggist á persónulegum þörfum þeirra. Kynntu þér margfaldarana (á ensku)

Markmið Eurodesk

er að vekja athygli ungs fólks á tækifærum og hreyfanleika erlendis, ásamt því hvetja það til að verða virkir samfélagsþegnar.

10 lykilreglur Eurodesk

  • starfa með hæfu og vel þjálfuðu starfsfólki
  • er ókeypis
  • taka mið af þörfum hvers og eins
  • veita upplýsingar og leiðbeiningar til ungs fólks
  • veita hlutlausar upplýsingar
  • vísa í aðrar upplýsingaveitur
  • veita aðgang að staðbundnum og svæðisbundnum upplýsingum um alla Evrópu
  • veita upplýsingar byggðar á reynslusögum og frásögnum þátttakenda
  • vísa sérstaklega í fjárhagsleg stuðningsverkefni
  • starfa með staðfestar og áreiðanlegar heimildir

ÚTGEFANDI

Eurodesk á Íslandi 
Borgartún 30, 105 Reykjavík
+ 354 515 5800
Iceland
eurodeskis@eurodesk.eu

Gerð þessarar vefsíðu var styrkt með fjármagni frá framkvæmdastjórn ESB. Eurodesk.is endurspeglar einungis viðhorf höfundar (Eurodesk). Framkvæmdastjórnin ber ekki ábyrgð á neinni notkun þeirra upplýsinga sem hér finnast. 

© Eurodesk, 2020. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.

Eurodesk á Íslandi